Edit

PARAMA

Darbo vietų steigimas (pritaikymas)(DVS)

 1. Kokią maksimalią subsidiją gali gauti viena įmonė? Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 mokestinių metų laikotarpį gali siekti 200 000,00 Eur.
 2. Ar ilgalaikis nematerialusis turtas yra tinkamos finansuoti išlaidos (pvz. programinė įranga)? Tinkamos finansuoti išlaidos yra tik ilgalaikis materialusis turtas.
 3. Kiek laiko reikės išlaikyti įsteigtą darbo vietą? 36 mėn. nuo darbo vietos įsteigimo dienos.
 4. Ar galima pirkti iš Užsienio? Taip, jeigu užsienio pardavėjas gali sudaryti pirkimo pardavimo sutartį bei išrašyti sąskaitą faktūrą. Perkama įranga turi turėti CE ženklinimą arba gamintojo atitikties deklaracijas.
 5. Ar galima vykdyti sezoninį darbą? Subsidijos darbo vietoms steigti neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti.
 6. Ar galima įsigyti įrangą nuomai? Ne, už subsidijos lėšas įsigyta įranga negali būti nuomojama?
 7. Ar tinkamos patalpų remonto išlaidos?  Valstybės pagalbos lėšos gali būti skiriamos patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).
 8. Kiek komercinių pasiūlymų reikia pridėti prie paraiškos? Prie Paraiškos reikia pridėti ne mažiau kaip 3 skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus kiekvienai planuojamai įsigyti darbo priemonei.
 9. Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą? Per 10 mėnesių nuo sutarties su Užimtumo tarnyba pasirašymo dienos.
 10. Ar galima pratęsti projekto įgyvendinimo terminą? Taip, galite, neviršydami 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos.
 11. Ar galima pirkti iš fizinio asmens? Pirkti galima tik iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą. Tik toks asmuo laikomas ūkio subjektu, galinčiu pasiūlyti arba siūlančiu prekes, paslaugas ar darbus.  
 12. Ar galima pirkti iš Užsienio? Taip, jeigu užsienio pardavėjas gali sudaryti pirkimo pardavimo sutartį bei išrašyti sąskaitą faktūrą. Perkama įranga turi turėti CE ženklinimą arba gamintojo atitikties deklaracijas.
 13. Ar galima pirkti naudotą įrangą? Taip, už subsidijos lėšas galima įsigyti tiek naują, tiek naudotą įrangą.
 14. Ar už paramos lėšas galima įsigyti nekilnojamąjį turtą? Ne, nekilnojamas turtas nėra tinkamos finansuoti išlaidos.
 15. Kokį darbingumo lygį turinčius asmenis galima darbinti per šį projektą? Galima steigti darbo vietas asmenims, turintiems 0 – 55 proc. darbingumo lygį.
 1. Kokią maksimalią subsidiją gali gauti viena įmonė? Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 mokestinių metų laikotarpį gali siekti 200 000,00 Eur.
 2. Ar ilgalaikis nematerialusis turtas yra tinkamos finansuoti išlaidos (pvz. programinė įranga)? Tinkamos finansuoti išlaidos yra tik ilgalaikis materialusis turtas.
 3. Kiek laiko reikės išlaikyti įsteigtą darbo vietą? 36 mėn. nuo darbo vietos įsteigimo dienos.
 4. Ar galima pirkti iš Užsienio? Taip, jeigu užsienio pardavėjas gali sudaryti pirkimo pardavimo sutartį bei išrašyti sąskaitą faktūrą. Perkama įranga turi turėti CE ženklinimą arba gamintojo atitikties deklaracijas.
 5. Ar galima vykdyti sezoninį darbą? Subsidijos darbo vietoms steigti neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti.
 6. Ar galima įsigyti įrangą nuomai? Ne, už subsidijos lėšas įsigyta įranga negali būti nuomojama?
 7. Ar tinkamos patalpų remonto išlaidos?  Valstybės pagalbos lėšos gali būti skiriamos patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).
 8. Kiek komercinių pasiūlymų reikia pridėti prie paraiškos? Prie Paraiškos reikia pridėti ne mažiau kaip 3 skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus kiekvienai planuojamai įsigyti darbo priemonei.
 9. Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą? Per 10 mėnesių nuo sutarties su Užimtumo tarnyba pasirašymo dienos.
 10. Ar galima pratęsti projekto įgyvendinimo terminą? Taip, galite, neviršydami 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos.
 11. Ar galima pirkti iš fizinio asmens? Pirkti galima tik iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą. Tik toks asmuo laikomas ūkio subjektu, galinčiu pasiūlyti arba siūlančiu prekes, paslaugas ar darbus.  
 12. Ar galima pirkti iš Užsienio? Taip, jeigu užsienio pardavėjas gali sudaryti pirkimo pardavimo sutartį bei išrašyti sąskaitą faktūrą. Perkama įranga turi turėti CE ženklinimą arba gamintojo atitikties deklaracijas.
 13. Ar galima pirkti naudotą įrangą? Taip, už subsidijos lėšas galima įsigyti tiek naują, tiek naudotą įrangą.
 14. Ar už paramos lėšas galima įsigyti nekilnojamąjį turtą? Ne, nekilnojamas turtas nėra tinkamos finansuoti išlaidos.
 15. Kokį darbingumo lygį turinčius asmenis galima darbinti per šį projektą? Galima steigti darbo vietas asmenims, turintiems 0 – 55 proc. darbingumo lygį.
Priemonės „Darbo vietų steigimas (pritaikymas)“ tikslas – didinti įmonių konkurencingumą, našumą bei įsigyti naujos ar dėvėtos įrangos bei  technikos steigiant naujas darbo vietas neįgalumą (0 – 55 proc. darbingumo lygį) turintiems asmenims.
 • Kompensuojama iki 65% projekto vertės;
 • Maksimali paramos suma vienai darbo vietai yra iki 22630,00 Eur.;
 • Bendra paramos suma negali viršyti 200 000,00 Eur.;
 • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 10 mėnesių.

 

Šiuo metu aktyvaus kvietimo nėra!

 

Tinkami pareiškėjai:

Parama teikiama visiems verslo subjektams.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

 • Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas tiesioginėms darbo funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti (pvz., krautuvams, automobiliams, karjerų technikai, medienos ar metalo apdirbimo, 3D spausdinimo, antrinių žaliavų perdirbimo, rūšiavimo, pakavimo, briketų gamybos ir kitai įrangai).
 • Subsidija neskiriama darbo vietai, skirtai laikinam ir sezoniniam darbui atlikti.

Šiuo metu forma neteikiama