Edit

PARAMA

Parama AEI panaudojimui (saulės, vėjo)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kviečia juridinius asmenis teikti paraišką „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas elektros energijos poreikiams“. Pagal Klimato kaitos programą šios priemonės tikslas – pasiekti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir diegti aplinkai palankias technologijas.
Paraiškos teikimo terminas – 2021 gruodžio 31d.

 

Kokios galimybės

  • Paramos gavėjai  – LR veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.
  • 5 metus (po projekto pabaigos) yra įsipareigojama elektros energiją naudoti savo reikmėms.

 

Koks subsidijos dydis?

  • Fiksuotas įkainis eurais 246 Eur/kW (be PVM), skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti.
  • Fiksuotas įkainis eurais 409,8 Eur/kW (be PVM), skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

  • Nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinei).
  • Įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko.
  • Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pareiškėjas pagal LR  įstatymus neturi teisės susigrąžinti.

Šiuo metu forma neteikiama