Edit

PARAMA

Parama verslui kurti (PVK)

 1. Ar PVK paraišką gali teikti juridinis asmuo? Ne, priemonėje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys.
 2. Ar PVK paraišką gali teikti tik asmenys, kurių amžius yra iki 29 m. arba nuo 45 m.?

Ne, amžiaus ribojimo nėra.

Tinkami pareiškėjai:

Registruoti Užimtumo tarnyboje užimtais asmenimis buvę savarankiškai dirbantys asmenys, kurie savarankišką veiklą nutraukė Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu, o savarankiška veikla, ją nutraukus, nebuvo ir nėra atnaujinta;

Šie asmenys turi planuoti vykdyti kitą veiklą, nei buvo nutraukta;

Po savarankiškos veiklos nutraukimo dirbti pagal darbo sutartį ir jam apskaičiuotas darbo užmokestis per paskutinius 3 mėnesius iki paramos verslui kurti paraiškos pateikimo mėnesio turi būti ne didesnis kaip 1095,00 Eur neatskaičius mokesčių.

ARBA

Registruoti Užimtumo tarnyboje bedarbiai, kurie turi būti dirbusiais pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu ir būti atleistais iš darbo Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu.

 1. Kokią maksimalią subsidiją galima gauti?  Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis negali viršyti 31,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 22630,00 eurų) paramos verslui kurti paraiškų pateikimo atrankai dienai.
 2. Kiek nuosavų lėšų reikia turėti projekto įgyvendinimui? Steigiant darbo vietą sau galima gauti iki 100 proc. subsidijos, bet neviršyti 22630,00 Eur. Vertinant paraišką, priklausomai nuo prisidedamų lėšų dydžio, už tai skiriami papildomi balai.
 3. Ar ilgalaikis nematerialusis turtas yra tinkamos finansuoti išlaidos (pvz. programinė įranga)? Tinkamos finansuoti išlaidos yra tik ilgalaikis materialusis turtas.
 4. Kiek laiko reikės išlaikyti įsteigtą darbo vietą? 36 mėn. nuo darbo vietos įsteigimo dienos.
 5. Ar galima pirkti iš Užsienio? Taip, jeigu užsienio pardavėjas gali sudaryti pirkimo pardavimo sutartį bei išrašyti sąskaitą faktūrą. Perkama įranga turi turėti CE ženklinimą arba gamintojo atitikties deklaracijas.
 6. Ar galima vykdyti sezoninį darbą? Subsidijos darbo vietoms steigti neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti.
 7. Ar galima įsigyti įrangą nuomai? Ne, už subsidijos lėšas įsigyta įranga negali būti nuomojama?
 8. Ar tinkamos patalpų remonto išlaidos?  Valstybės pagalbos lėšos gali būti skiriamos patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).
 9. Kiek komercinių pasiūlymų reikia pridėti prie paraiškos? Prie Paraiškos reikia pridėti ne mažiau kaip 3 skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus kiekvienai planuojamai įsigyti darbo priemonei.
 10. Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą? Per 10 mėnesių nuo sutarties su Užimtumo tarnyba pasirašymo dienos.
 11. Ar galima pratęsti projekto įgyvendinimo terminą? Taip, galite, neviršydami 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos.
 12. Ar galima pirkti iš fizinio asmens? Pirkti galima tik iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą. Tik toks asmuo laikomas ūkio subjektu, galinčiu pasiūlyti arba siūlančiu prekes, paslaugas ar darbus.
 13. Ar galima pirkti naudotą įrangą? Taip, už subsidijos lėšas galima įsigyti tiek naują, tiek naudotą įrangą.
 1. Ar PVK paraišką gali teikti juridinis asmuo? Ne, priemonėje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys.
 2. Ar PVK paraišką gali teikti tik asmenys, kurių amžius yra iki 29 m. arba nuo 45 m.?

Ne, amžiaus ribojimo nėra.

Tinkami pareiškėjai:

Registruoti Užimtumo tarnyboje užimtais asmenimis buvę savarankiškai dirbantys asmenys, kurie savarankišką veiklą nutraukė Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu, o savarankiška veikla, ją nutraukus, nebuvo ir nėra atnaujinta;

Šie asmenys turi planuoti vykdyti kitą veiklą, nei buvo nutraukta;

Po savarankiškos veiklos nutraukimo dirbti pagal darbo sutartį ir jam apskaičiuotas darbo užmokestis per paskutinius 3 mėnesius iki paramos verslui kurti paraiškos pateikimo mėnesio turi būti ne didesnis kaip 1095,00 Eur neatskaičius mokesčių.

ARBA

Registruoti Užimtumo tarnyboje bedarbiai, kurie turi būti dirbusiais pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu ir būti atleistais iš darbo Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu.

 1. Kokią maksimalią subsidiją galima gauti?  Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis negali viršyti 31,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 22630,00 eurų) paramos verslui kurti paraiškų pateikimo atrankai dienai.
 2. Kiek nuosavų lėšų reikia turėti projekto įgyvendinimui? Steigiant darbo vietą sau galima gauti iki 100 proc. subsidijos, bet neviršyti 22630,00 Eur. Vertinant paraišką, priklausomai nuo prisidedamų lėšų dydžio, už tai skiriami papildomi balai.
 3. Ar ilgalaikis nematerialusis turtas yra tinkamos finansuoti išlaidos (pvz. programinė įranga)? Tinkamos finansuoti išlaidos yra tik ilgalaikis materialusis turtas.
 4. Kiek laiko reikės išlaikyti įsteigtą darbo vietą? 36 mėn. nuo darbo vietos įsteigimo dienos.
 5. Ar galima pirkti iš Užsienio? Taip, jeigu užsienio pardavėjas gali sudaryti pirkimo pardavimo sutartį bei išrašyti sąskaitą faktūrą. Perkama įranga turi turėti CE ženklinimą arba gamintojo atitikties deklaracijas.
 6. Ar galima vykdyti sezoninį darbą? Subsidijos darbo vietoms steigti neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti.
 7. Ar galima įsigyti įrangą nuomai? Ne, už subsidijos lėšas įsigyta įranga negali būti nuomojama?
 8. Ar tinkamos patalpų remonto išlaidos?  Valstybės pagalbos lėšos gali būti skiriamos patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).
 9. Kiek komercinių pasiūlymų reikia pridėti prie paraiškos? Prie Paraiškos reikia pridėti ne mažiau kaip 3 skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus kiekvienai planuojamai įsigyti darbo priemonei.
 10. Per kiek laiko reikės įgyvendinti projektą? Per 10 mėnesių nuo sutarties su Užimtumo tarnyba pasirašymo dienos.
 11. Ar galima pratęsti projekto įgyvendinimo terminą? Taip, galite, neviršydami 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos.
 12. Ar galima pirkti iš fizinio asmens? Pirkti galima tik iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą. Tik toks asmuo laikomas ūkio subjektu, galinčiu pasiūlyti arba siūlančiu prekes, paslaugas ar darbus.
 13. Ar galima pirkti naudotą įrangą? Taip, už subsidijos lėšas galima įsigyti tiek naują, tiek naudotą įrangą.
Priemonės „Parama verslui kurti“ tikslas – įsteigti darbo vietą sau.
 • Kompensuojama iki 100% projekto vertės;
 • Maksimali paramos suma yra iki 22 630,00 Eur.;
 • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 10 mėnesių.

 

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas 2022 m. rudenį!

 

Tinkami pareiškėjai:

 • Registruoti Užimtumo tarnyboje užimtais asmenimis buvę savarankiškai dirbantys asmenys, kurie savarankišką veiklą nutraukė Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu, o savarankiška veikla, ją nutraukus, nebuvo ir nėra atnaujinta;
 • Šie asmenys turi planuoti vykdyti kitą veiklą, nei buvo nutraukta;
 • Po savarankiškos veiklos nutraukimo dirbti pagal darbo sutartį ir jam apskaičiuotas darbo užmokestis per paskutinius 3 mėnesius iki paramos verslui kurti paraiškos pateikimo mėnesio turi būti ne didesnis kaip 1095,00 Eur neatskaičius mokesčių.

ARBA

 • Registruoti Užimtumo tarnyboje bedarbiai, kurie turi būti dirbusiais pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu ir būti atleistais iš darbo Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu.

 

Tinkami pareiškėjai turi atitikti bent vieną paramos verslui kurti prioritetų nustatymo įsakymo 1.1.1-1.2.10 papunkčių.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas tiesioginėms darbo funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti (pvz., medienos ar metalo apdirbimo, 3D spausdinimo, antrinių žaliavų perdirbimo, briketų gamybos, siuvimo ir kitai įrangai).
 • Subsidija neskiriama darbo vietai, skirtai laikinam ir sezoniniam darbui atlikti, pavežėjimo ir žemės ūkio veikloms vykdyti.

 

Norintys pasinaudoti šia parama gali kreiptis elektroniniu paštu: info@soproconsulting.lt

Šiuo metu forma neteikiama