Edit

PASKOLOS

Garantijos paskoloms ir palūkanų kompensacijos

Ar garantijos gavimas papildomai kainuos?

Taip, garantijos atlyginimas priklausys nuo paskolos tipo, paskolos gavėjo amžiaus, dydžio bei garantijos trukmės.

Ar visais atvejais garantuojama 80% paskolos sumos?

Invega gali suteikti iki 80% paskolos sumos. Sprendimą dėl garantijos sumos priima Invegos valdyba, įvertinus pateiktus dokumentus, projekto rizikingumą ir kitus kriterijus.

Ar garantijos gavimas papildomai kainuos?

Taip, garantijos atlyginimas priklausys nuo paskolos tipo, paskolos gavėjo amžiaus, dydžio bei garantijos trukmės.

Ar visais atvejais garantuojama 80% paskolos sumos?

Invega gali suteikti iki 80% paskolos sumos. Sprendimą dėl garantijos sumos priima Invegos valdyba, įvertinus pateiktus dokumentus, projekto rizikingumą ir kitus kriterijus.

Priklausomai nuo vykdomos veiklos, garantijas paskoloms ir palūkanų kompensacijas teikia UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).

 

Kas gali kreiptis?

 • Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiantis verslo subjektas (įmonės, ūkininkai, vykdantys individualią veiklą ar dirbantys pagal verslo liudijimą).
 • Neturintis finansinių sunkumų ar nepadengtų įsiskolinimų.

 

UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“:

Kokios galimybės?

 • Garantijos teikiamos už finansines paslaugas, teikiamas ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste.
 • Maksimali garantijos suma siekia 80% paskolos dydžio.
 • Tiek garantijos gavimui tiek ir palūkanų kompensavimui – subjektas turi atitikti mažos arba vidutinės įmonės statusą.
 • Kompensuojama dalis palūkanų imantiems paskolas investicijoms iš finansų įstaigų su ŽŪPGF garantija.
 • Kompensuojama 80% sumokėtų palūkanų.
 • Palūkanos kompensuojamos iki 36 mėn. laikotarpiui.

 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“:

Kokios galimybės?

 • Garantiją paskolai gali gauti pradedantieji verslininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai.
 • Kompensaciją paskolos palūkanoms gali gauti labai maža, maža arba vidutinė įmonė ar verslininkas (fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla).
 • Maksimali garantijos suma siekia 80% paskolos dydžio.
 • Kompensuojama iki 95% nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos.
 • Maksimalus kompensuojamų palūkanų laikotarpis iki 36 mėn.

 

Mūsų specialistai:

 • Įvertins Jūsų galimybes gauti lengvatinę paskolą.
 • Supažindins su privalomais projekto žingsniais.
 • Parengs verslo planą ir kitus reikiamus dokumentus.

Susisiekite