Edit

PARAMA

Investicijos į miškininkystės technologijas

Kokią veiklą turime vykdyti, kad galėtume dalyvauti šiame projekte?

Projekte gali dalyvauti įmonės, vykdančios miškų ūkio veiklą ne trumpiau nei vienerius metus ir ataskaitiniais metais iš šios veiklos gavusios ne mažiau nei 50% visų ūkio veiklos pajamų.

Kas yra priskiriama miškų ūkio veiklai?

Miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų auginimą, įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, tvarkymą, kirtimą ir naudojimą.

Kokią veiklą turime vykdyti, kad galėtume dalyvauti šiame projekte?

Projekte gali dalyvauti įmonės, vykdančios miškų ūkio veiklą ne trumpiau nei vienerius metus ir ataskaitiniais metais iš šios veiklos gavusios ne mažiau nei 50% visų ūkio veiklos pajamų.

Kas yra priskiriama miškų ūkio veiklai?

Miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų auginimą, įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, tvarkymą, kirtimą ir naudojimą.

Priemonės “Investicijos į miškininkystės technologijas” tikslas – didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir efektyvių išteklių naudojimą.
  • Kompensuojama iki 50% projekto vertės labai mažoms arba mažoms įmonėms.
  • Maksimali paramos suma yra iki 100 000 Eur.
  • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2 metų.

 

Paraiškos priimamos nuo 2022-10-03 iki 2022-11-30.

 

Tinkami pareiškėjai:

  • Parama teikiama miškininkystės veiklą vykdantiems ne trumpiau kaip 1 metus.
  • Miškininkystės veiklos gaunamos pajamos turi sudaryti ne mažiau kaip 50% visų pajamų.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, motoriniai pjūklai ir krūmapjovės, miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis, savikrovės priekabos, medvežiai, medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti.
  • Mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga, mobilios lentpjūvės, miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmais, dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai.
  • Išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla.

Susisiekite