Edit

PARAMA

Investicinė parama biometano dujų gamybai

Tai investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginių įruošimui. Šios priemonės tikslas – plėsti biodujų teikiamą naudą, aplinkosaugos, ekonomikos ir energetikos aspektais.

 

Kokios galimybės?

 • Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. Eur.

 

Projekto finansavimo išlaidų dydis vienam pareiškėjui: 

 • labai maža ar maža įmonė – 65%.
 • vidutinė įmonė – 55%.
 • didelė įmonė – 45%.

 

Kas gali kreiptis?

 • Privatūs juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės.
 • Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.
 • Paraiška gali būti teikiama su partneriais, pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų gamyba.

 

Kokios sąlygos?

Biometanas turi būti pagamintas iš šių žaliavų: 

 • dumbliai, jeigu jie auginami sausumoje esančiuose vandens telkiniuose ar fotobioreaktoriuose;
 • nerūšiuotų komunalinių atliekų biomasės dalis;
 • maisto ar pašarų tiekimo grandinėje netinkamų naudoti pramoninių atliekų (pvz.: žuvies, mėsos, pieno ir kt.), įskaitant mažmeninės bei didmeninės prekybos ir žemės ūkio produktų perdirbimo, žuvies bei akvakultūros pramonės medžiagas;
 • šiaudai;
 • gyvūlių mėšlas ir nuotekų šlamas (dumblas);
 • alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės;
 • talo alyvos derva;
 • neapdorotas glicerinas;
 • cukranendrių išspaudos;
 • vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos;
 • riešutų kevalai;
 • išraižos;
 • burbuolių kotai, nuo kurių pašalintos kukurūzų sėklos;
 • miškininkystės ir jos pramonės atliekų ir liekanų.

Šiuo metu forma neteikiama