Edit

PARAMA

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

Kas gali dalyvauti šiame kvietime?

Pareiškėjais gali būti juridiniai asmenys, užsiimantys ŽŪ produktų perdirbimu ir arba rinkodara juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Ūkį įregistravau prieš 7 m., bet iki šiol ūkininkauti nepradėjau. Ar galiu gauti paramą pagal šią priemonę?

Ne, kvietime gali dalyvauti ūkininkai, kurių ūkio valdos dydis metų pradžioje buvo ne mažesnis nei 8000 Eur. Ūkio valdos dydį galima sužinoti prisijungus prie informacinės sistemos: https://ise.vic.lt

Ką galiu įsigyti už paramos lėšas?

Už paramos lėšas galima įsigyti naują techniką, įrangą, technologinius įrenginius (rūšiavimo, pakavimo šaldymo, perdirbimo ir kt.), atlikti statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbus.

Kas gali dalyvauti šiame kvietime?

Pareiškėjais gali būti juridiniai asmenys, užsiimantys ŽŪ produktų perdirbimu ir arba rinkodara juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Ūkį įregistravau prieš 7 m., bet iki šiol ūkininkauti nepradėjau. Ar galiu gauti paramą pagal šią priemonę?

Ne, kvietime gali dalyvauti ūkininkai, kurių ūkio valdos dydis metų pradžioje buvo ne mažesnis nei 8000 Eur. Ūkio valdos dydį galima sužinoti prisijungus prie informacinės sistemos: https://ise.vic.lt

Ką galiu įsigyti už paramos lėšas?

Už paramos lėšas galima įsigyti naują techniką, įrangą, technologinius įrenginius (rūšiavimo, pakavimo šaldymo, perdirbimo ir kt.), atlikti statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbus.

Tai Nacionalinės mokėjimo agentūros skiriama parama visoje Lietuvoje veikiantiems juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara arba juridiniams asmenims užsiimantiems žemės ūkio veikla ir perdirbantiems dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantiems užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.
Paraiškos priimamos nuo 2022 rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

 

Kokios galimybės?  

  • Maksimali paramos suma yra iki 5 000 000 Eur. 
  • Kompensuojama iki 50% projekto vertės.
  • Parama išmokama išlaidų kompensavimo arba sąskaitų apmokėjimo būdu.

 

Kokios sąlygos?

  • Projektas turi būti įgyvendintas iki 2025 m. birželio 30 d.
  • Tinkamos išlaidos vaisių, uogų, daržovių, augalininkystės, mėsos perdirbimo srityse –  nauja rūšiavimo, pakavimo, plovimo, šaldymo, perdirbimo, atliekų perdirbimo ir tvarkymo laboratorinė įranga, transportavimo technika. Speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui
  • 5 metus užsiimti ir išlaikyti ūkinę veiklą, įsigytą techniką bei turtą, drausti paramos lėšomis įsigytą ir sukurtą turtą.

 

Kokie reikalavimai?  

  • Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų ne trumpiau kaip 1 metus;
  • Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinį laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. ūkio subjekto pajamų.

Forma šiuo metu neteikiama