Edit

PARAMA

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Ūkį įregistravau prieš 7 m., bet iki šiol ūkininkauti nepradėjau. Ar galiu gauti paramą pagal šią priemonę?

Ne, kvietime gali dalyvauti ūkininkai, kurių ūkio valdos dydis metų pradžioje buvo ne mažesnis nei 8000 Eur. Ūkio valdos dydį galima sužinoti prisijungus prie informacinės sistemos: https://ise.vic.lt

Ką galiu įsigyti už paramos lėšas?

Už paramos lėšas galima įsigyti naują žemės ūkio techniką, įrangą, technologinius įrenginius, skirtus specializuoto žemės ūkio sektoriaus produktams apdoroti ir/ar perdirbti, daugiamečius augalus, bazinės komplektacijos transporto priemones (N, O, SL kategorijų), statyti ūkiui būtinus pastatus ir statinius, kurti infrastruktūrą.

Ūkį įregistravau prieš 7 m., bet iki šiol ūkininkauti nepradėjau. Ar galiu gauti paramą pagal šią priemonę?

Ne, kvietime gali dalyvauti ūkininkai, kurių ūkio valdos dydis metų pradžioje buvo ne mažesnis nei 8000 Eur. Ūkio valdos dydį galima sužinoti prisijungus prie informacinės sistemos: https://ise.vic.lt

Ką galiu įsigyti už paramos lėšas?

Už paramos lėšas galima įsigyti naują žemės ūkio techniką, įrangą, technologinius įrenginius, skirtus specializuoto žemės ūkio sektoriaus produktams apdoroti ir/ar perdirbti, daugiamečius augalus, bazinės komplektacijos transporto priemones (N, O, SL kategorijų), statyti ūkiui būtinus pastatus ir statinius, kurti infrastruktūrą.

Tai Nacionalinės mokėjimo agentūros skiriama parama visoje Lietuvoje veikiantiems ūkininkams, vykdantiems žemės ūkio veiklą ir įregistravusiems valdą bei ūkį savo vardu. Valdos ekonominis dydis (VED), einamųjų metų sausio 1d. arba liepos 1d. duomenimis, turėtų būti ne mažesnis nei 8 000 Eur.
Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

 

Kokios galimybės?

  • Maksimali paramos suma yra iki 300 000 Eur. 
  • Kompensuojama iki 50% projekto vertės. Kompensuojama dalis padidinama 20%, jei paraišką teikia jaunasis ūkininkas arba pripažintas žemės ūkio kooperatyvas.
  • Parama išmokama tik išlaidų kompensavimo būdu.

 

Kokios sąlygos?

  • Projektas turi būti įgyvendintas per 24 mėn.
  • Tinkamos išlaidos: naujos žemės ūkio technika, technologiniai įrengimai, kompiuterinė ir programinė įranga, N, O ir SL kategorijų transporto priemonės, rekonstrukcija, naujos statybos darbai  ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su ūkio kūrimu.
  • Įgyvendinus projektą, išlaikyti ne mažesnį kaip 8 000 Eur VED.
  • 5 metus užsiimti ir išlaikyti ūkinę veiklą, įsigytą techniką bei turtą.
  • 5 metus drausti paramos lėšomis įsigytą ir sukurtą turtą.

 

Kokie reikalavimai?

  • Tinkami žemės ūkio sektoriai: pieninė ir mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė.
  • Pareiškėjas turi būti deklaravęs pasėlius ir (arba) įregistravęs gyvulius ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Šiuo metu forma neteikiama