Edit

PARAMA

Parama jauniesiems ūkininkams

Ūkį įregistravau prieš 5 m., bet iki šiol ūkininkauti nepradėjau. Ar galiu gauti paramą pagal šią priemonę?

Ne, kvietime gali dalyvauti ūkininkai, kurie įregistravo ūkį pirmą kartą ir ne anksčiau kaip prieš 2 metus.

Ką galiu įsigyti už paramos lėšas?

Už paramos lėšas galima įsigyti visą reikiamą naują arba naudotą įrangą, techniką, ūkinius gyvulius, augalus, statyti ūkinius pastatus, įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, įrengti ūkio infrastruktūrą (iškasti tvenkinį, įrengti gręžinį, laistymo sistemą ir kt.).

Ūkį įregistravau prieš 5 m., bet iki šiol ūkininkauti nepradėjau. Ar galiu gauti paramą pagal šią priemonę?

Ne, kvietime gali dalyvauti ūkininkai, kurie įregistravo ūkį pirmą kartą ir ne anksčiau kaip prieš 2 metus.

Ką galiu įsigyti už paramos lėšas?

Už paramos lėšas galima įsigyti visą reikiamą naują arba naudotą įrangą, techniką, ūkinius gyvulius, augalus, statyti ūkinius pastatus, įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, įrengti ūkio infrastruktūrą (iškasti tvenkinį, įrengti gręžinį, laistymo sistemą ir kt.).

Tai Nacionalinės mokėjimo agentūros skiriama parama jauniesiems ūkininkams įsikūrusiems visuose regionuose, kurios tikslas – didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.
Remiamos tokios jaunųjų ūkininkų veiklos sritys kaip žemės ūkio produktų gamyba ir prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimu (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimu bei tiekimu rinkai.
Paraiškos priimamos nuo 2022 m. birželio 1 d. iki liepos 29 d.

 

Į paramą gali pretenduoti šie sektoriai:

 • gyvulininkystės;
 • sodininkystės;
 • daržininkystės;
 • uogininkystės;
 • augalininkystės.

 

Kokios galimybės?

 • Didžiausias išmokos dydis 40 000 Eur.
 • Kompensuojama iki 100% projekto vertės.
 • Parama išmokama dalimis: 80% avansu ir 20% sekančiais metais, po verslo plano įgyvendinimo.

 

Kokios sąlygos?

 • Parama skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams.
 • Turi turėti reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos.
 • Jaunasis ūkininkas pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.
 • Paramos gavimui būtina parengti verslo planą ir paraišką.

 

Tinkamos išlaidos:

Nauja ir naudota žemės ūkio technika, traktoriai, įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę įrangą, transporto priemonės, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos, naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos, infrastruktūra ūkininko valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas, konsultavimo paslaugos (pvz. verslo plano, paraiškos parengimo paslaugos).

 

Mūsų specialistai:

 • Įvertins Jūsų galimybes gauti paskolą.
 • Supažindins su privalomais projekto žingsniais.
 • Parengs verslo planą ir kitus reikiamus dokumentus.

Šiuo metu forma neteikiama