Edit

PARAMA

Parama oro ir vandens taršos mažinimui

Tai projektai, kurių tikslas – skatinti technologinių įrenginių ir priemonių diegimą bei optimizavimą, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų ar į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį.
Projekto įgyvendinimui finansavimas teikiamas paraiškoms, kurias įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos vandens ar oro apsaugos efektas.

 

Kokios galimybės?

  • Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000.
  • Subsidijos dydis yra nedaugiau nei 70visų tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Įrangos įsigijimo išlaidos.
  • Įrangos transportavimo, montavimo ir derinimo darbai.
  • Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis.*

 

* Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti, pagal Tvarkos aprašo 14.6 p. nuostatą, jeigu pareiškėjas pagal LR įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

Šiuo metu forma neteikiama