Edit

PARAMA

Parama sporto projektams

Šiuo metu aktyvaus kvietimo nėra.
Sporto rėmimo fondo finansuojamų projektų tikslas – didinti Lietuvos gyventojų aktyvumą, profesinį tobulėjimą, bendradarbiavimą bei neįgaliųjų įtraukimą. Siekiant gauti finansavimą projektams įgyvendinti, paraiškas gali teikti tik juridiniai asmenys arba jų grupė (partneriai).
Pateikiami 2 dalių kvietimai sporto projektų paraiškų teikimui: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 4-ioms sporto projektų veikloms (administruoja Švietimo mainų paramos fondas) ir 5-ai sporto veiklai  (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra).

 

1-4 sporto veiklų sritys

Kokios galimybės?

 • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 4 metų.
 • Maksimali paramos suma – 450 000 Eur.
 • Intensyvumas – ne daugiau kaip 90%.
 • 10% kvietimo lėšų yra skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams.

 

Tinkamos finansuoti veiklų sritys:

 • Fizinio aktyvumo skatinimas.
 • Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.
 • Sporto renginių organizavimas.
 • Kvalifikacijos tobulinimas.

 

Vienas projektas gali apimti visas projekto veiklos sritis.

 

5-oji sporto veiklos sritis

Šiuo projektu siekiama finansuoti sporto bazių infrastruktūros modernizavimą ir (arba) rekonstravimą. Siekiama prisidėti prie sporto vietų prieinamumo didinimo, fizinio aktyvumo gerinimo bei sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

 

Kokios galimybės?

 • Maksimali paramos suma – 450 000 Eur;
 • Intensyvumas – ne daugiau kaip 90%.

 

Tinkamos finansuoti veiklos:

 • Neįgaliųjų sporto plėtros skatinimas.
 • Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenų įtraukimas į sporto projektų veiklas.
 • Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumas skatinimas.
 • Reguliaraus sporto skatinimas.

Šiuo metu forma neteikiama