PASLAUGOS

Projektų administravimas

Teikiame profesionalias patvirtintų ir finansuotinų projektų administravimo paslaugas nuo jo įgyvendinimo pradžios iki termino pabaigos. Turime patirties su įvairaus pobūdžio projektais, todėl galime užtikrinti kvalifikuotą pagalbą kiekviename projekto įgyvendinimo etape.


Administruodami projektus mes kartu su klientu prisiimame atsakomybę efektyviai kontroliuoti ir valdyti projekto įgyvendinimo procesą bei šiuo laikotarpiu atsirandančius pokyčius bei rizikas, užtikrinant efektyvų lėšų panaudojimą ir numatytų projekto rodiklių pasiekimą. Projekto administravimo metu atstovaujame klientų interesus bendraudami su atsakingomis institucijomis, organizuojame pirkimų procedūrą, rengiame mokėjimų prašymus, ataskaitas ir kitus reikalingus dokumentus.

Susisiekite