PASLAUGOS

Projektų rengimas

Teikiame su projektų paraiškų rengimu susijusias konsultacijas bei profesionalias projektų paraiškų rengimo paslaugas. Padedame išsigryninti idėją, aptariame skirtingų finansavimo šaltinių galimybes, įvertiname projekto reikalavimų atitikimą, parengiame projekto paraišką ir kitus pagal finansavimo aprašą privalomus dokumentus, informuojame apie visą eigą. Lydime klientą iki pat projekto paraiškos vertinimo pabaigos – esant poreikiui, atsakingoms institucijoms teikiame papildomus dokumentus, prašomą patikslinančią informaciją.


Siekdami savo klientams suteikti pilnavertį projektų rengimo paslaugų kompleksą, dalyvaujame visuose projektų rengimo etapuose, atstovaudami klientų interesus bendraudami su atsakingomis institucijomis – taip užtikriname greitą ir nepertraukiamą paslaugų teikimą, aiškią atsakomybę už paslaugų rezultatus, aukštą paslaugų kokybę.

Susisiekite